Běžný účet platební bilance – v lednu dole, v únoru vysoko nahoře

13.04.2011 14:06

Evropské dotace a o něco nižší odhadovaný odliv výnosů z ČR se postaral o překvapivě vysoký přebytek únorového běžného účtu platební bilance. Ten dosáhl 16 mld. Kč, trh čekal jen + 3,2 mld Kč. Nejoptimističtější odhad trhu byl 11 mld Kč. Oproti loňskému únoru je přebytek o zhruba 10 mld. Kč vyšší zásluhou právě běžných převodů (dotací z evropského rozpočtu v objemu 10,7 mld. Kč). Finanční účet také skončil v přebytku díky nižšímu odlivu portfoliových investic. Devizové rezervy ČNB se proto zvedly o více než 19 mld. Kč.
Z 6,2miliard korun přímých zahraničních investic připadá 90 % (5,6 miliard korun) na reinvestovaný zisk. Z toho plyne, že nových investic není mnoho. Navíc nemalá suma výnosů z už etablovaných zahraničních investic odtéká z ČR pryč (odhadem ČNB necelých 7 mld. Kč měsíčně od počátku tohoto roku).
Po revizi předchozích dat o platební bilanci počítám pro letošní rok s deficitem nižším než loni tedy cca 3,3 % HDP oproti 3,8 % v roce 2010.  Hlavní příčinou schodku bude, je a zůstane bilance výnosů.
Přes pozitivní výsledek nemůžeme čekat významnější vliv na korunu. S korunu se nyní příliš aktivně neobchoduje  - čeká se  na nějaký výraznější impulz a běžný účet to zrovna není.
Helena Horská

Zpět