Publikuji

Inflation Targeting in Poland

Prague Economic Papers, September No. 3, 2002, p.237-254, ISSN 1210-0455, IT_pl_publ.pdf (501,9 kB)

Velké škody, ale také impuls

Ekonom, č. 35 , 29.8.-4.9.2002, s.52-53, ISSN 1210-0714

Recese, deflace, bankovní krize a past likvidity v Japonsku

Politická ekonomie, č.2, 2002, s. 263-280, ISSN 0032-3233

Transformace české ekonomiky

Linde, 2002, 528 s., ISBN: 80-86131-32-7

Převáží expanze, nebo dluhy?

Ekonom, č. 13, 28.3.-3.4.2002, s.60-64, ISSN 1210-0714