Transformace české ekonomiky

Linde, 2002, 528 s., ISBN: 80-86131-32-7