Běžný účet se drží v přebytku

13.04.2010 11:11

Běžný účet platební bilance ČR v únoru vykázal nižší než očekávaný přebytek ve výší 10,3 mld. Kč. Trh čekal v průměru 12,5 miliardový přebytek. V porovnání s předchozím měsícem je únorový přebytek o 5,3 mld. Kč nižší. Oproti loňské únorové bilanci je dokonce poloviční. Na rozdíl od ledna a loňského února vykázal účet běžných převodů záporné saldo – ČR platila do rozpočtu EU 0,7 mld. Kč. Ostatní položky běžného účtu se vyvíjí stejně jako v předchozích měsících: obchodní bilance a bilance služeb v plusu, zatímco bilance výnosů ve výrazném mínusu.

Přebytek byl vykázán i na finančním účtu: 2,1 mld. Kč z toho 8,2 mld. Kč tvořily přímé zahraniční investice. Díky zájmu zahraničních investorů o české dluhopisy a emisím dluhopisů v zahraničí vykázaly portfoliové investice přebytek ve výši 2,2 mld. Kč. Ostatní investice skončily v mínusu především z důvodu výrazného nárůstu dlouhodobých úložek domácích bank v zahraničí.

Přestože obě strany platební bilance skončily v plusu, ČNB vykázala snížení devizových rezerv o 5,5 mld. Kč. Na vrub přebytkům běžného a finančního účtu byly připsány chyby a opomenutí. Znamená to ale, že České národní bance se úplně nedaří zachytit a rozklíčovat pohyb peněz přes hranice státu.

Za celý rok 2010 očekáváme téměř vyrovnaný běžný účet platební bilance. Oživení zahraniční poptávky udrží přebytek obchodní bilance nad úrovní 100 mld. Kč. Odliv výnosů z ČR bude nejspíš slabší než v roce 2009 kvůli nižším výplatám dividend u většiny společností. Příliv kapitálu do ČR vykazovaný na finančním účtu platební bilance zůstane ještě nízký.

Koruna dnes ráno výrazně posilovala. Výsledky běžného účtu sice trochu zklamaly, ale trend ve vývoji běžného účtu je příznivý. Posilování koruny podpořené mimojité příznivým vývojem platební bilance mohou ale přerušit květnové parlamentní volby. V případě slabé vlády se obáváme výraznějšího oslabení CZK. V opačném případě počítáme s posílením koruny přes hranici 25 za euro.

 

Helena Horská

Zpět