Deficit běžného účtu platební bilance končí v říjnu nečekaně v přebytku

14.12.2010 11:15

Běžný účet platební bilance skončil v říjnu nečekaně v přebytku 0,6 mld. Kč. Trh očekával deficit z důvodu vysokého odlivu výnosů. To se nestalo. Konec sezóny výplat velkých dividend pomohl běžnému účtu se po pěti měsících vrátit do plusu. V porovnání s říjnem loňského roku je letošní přebytek o téměř 9,7 mld. Kč nižší. Stále tedy platí, že běžný účet se postupně  zhoršuje.  Důvodem je deficitní  bilance  služeb  (letošní 10měsíční saldo  činí -28,6 mld. Kč, loni to  bylo +26,7  mld. Kč), vyšší odliv výnosů z ČR (-23,2 mld. Kč za  prvních 10 měsíců vs. loňských -19,4 mld. Kč) a nižší přebytek na kapitálovém účtu (26,4 mld. Kč vs loňských 27,1 mld. Kč).  

Spolu s přebytkem na běžném účtu vykázal příliv peněz i finanční účet. Přímé zahraniční investice vykázaly příliv v objemu 10,8 mld. Kč, z toho ale zhruba 7 mld. Kč tvořil reinvestovaný zisk. Nových investic tak přiteklo jen necelých 5 mld. Kč. V září příliv nových investic činil  více  než 13 mld. Kč, ale loni v říjnu ČNB registrovala odliv v objemu 1,3 mld. Kč. Příliv zahraničních investic se letos přece jen díky oživení světové ekonomiky oživil. Kapitál do české ekonomiky také tekl prostřednictvím nákupů domácích akcií a dluhopisů.

Protože deficit běžného účtu se i navzdory říjnovému nečekanému přebytku postupně zhoršuje a bilance služeb je stále v hlubokém deficitu,  rozhodla jsem se přehodnotit prognózu letošního schodku běžného účtu z -1,9 % HDP na -2,7 % a v roce 2011 z -0,8 % na -2,1 % HDP. Přesto deficit běžného účtu nevzbuzuje obavy o stabilitu české ekonomiky, protože deficit na běžném účtu hravě pokryje příliv kapitálu na finančním účtu (cca v rozsahu 4,1 % HDP). S oživením ekonomiky se také zvýšily přímé investice, ikdyž převážně ve formě reinvestic. „Čerstvých“ investic je již výrazně méně, než bývalo.

Vliv deficitu běžného účtu na korunu není aktuálně významný. Klíčovým faktorem je vývoj rizikové averze a amerického dolaru. Začátek roku, pokud se opět zvedne riziková averze, může koruna oslabit i přes 25,20 za euro. 

Zpět