Je kauza VW „jen“ symptomem dravého kapitalismu? Kdo může být vítězem kauzy?

02.11.2015 22:13

Ekonomiky malé svým rozměrem jsou náchylné na koncentraci odvětví. Ve Švýcarsku je to finanční sektor, který se na roční produkci celé ekonomiky podílí zhruba šesti procenty. Finsko se svého času chlubilo Nokií, která tvořila čtyři procenta finské ekonomiky. A skandálem zasažený Volkswagen se na produkci německé ekonomiky podílí přibližně dvěma procenty. Podíl Škody Auto na domácí ekonomice se pohybuje nad třemi procenty. Jsou to koncentrace, ze kterých běhá mráz po zádech.
Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že silný a prosperující sektor přirozeně přitahuje výrobu a služby, které jsou s ním propojené pupeční šnůrou. Tak vzniká industriální hub (průmyslové centrum). Ze světových statistik vyplývá, že automobilový průmysl má v porovnání například s farmaceutickým silnější tendenci se shlukovat. Je to racionální už kvůli úspoře nákladů a využívání dodávek „just in time“ (právě včas).

„Shlukování“ se bránit nelze

Případ původně výhodného svazku Finska s Nokií ukazuje, že závislost jednoho na druhém může být nebezpečná. Naopak vyváženější zastoupení různých sektorů, které rozdílně reagují na hospodářské a finanční cykly, zaručí větší stabilitu ekonomiky. Diverzita je vhodná nejen pro přírodní ekosystémy, ale i pro systémy ekonomické a sociální.
Pokud celá ekonomika nemá růst a hroutit se s jedním sektorem, je na vládě, aby upravila politiku v oblasti ekonomické diplomacie, podpory zahraničních investic a podnikaní tak, aby lákala do země podnikatele z oborů, které budou určitou protiváhou stávajícím dominantním oborům. Přirozené tendenci odvětví se shlukovat ale žádná vláda nezabrání – podporovat ji je ale kontraproduktivní.
 

Co mají aféry společného

Skandál VW se může do historie zapsat jako jeden z největších firemních skandálů a vůbec největší automobilový skandál v celé historii, pokud se celkový účet vyšplhá na několik desítek miliard dolarů. Zatím největší skandál padl na hlavu Toyoty, která musela zaplatit americké vládě pokutu ve výši 1,2 miliardy dolarů a svolat přes devět milionů automobilů.
Skandál VW se týká až jedenácti milionů vozů. Reputaci značky VW to může dlouhodobě poškodit především na americkém trhu. Nicméně i tam jsou zákazníci tu a tam na nějakou aféru zvyklí. Kromě toho se neví, zda se problém s emisemi netýká i jiných automobilek.
Všechny aféry mají ale jedno společného: dosáhnout zisku dnes a ne zítra. Přiznat chybu nebo se podřídit regulacím, o kterých si můžeme myslet cokoliv, přece něco stojí a stále ambicióznější obchodní plány žádný velký prostor pro přiznání chyb včetně nepovedených investic do ekologičtějších motorů nedávají.
Automobilky (nejen VW) se nyní hlavně obávají poklesu prodeje kvůli skandálu s emisemi v kombinaci s klesajícím odbytem v rozvíjejících se ekonomikách. Zpřísnění kontroly emisí, deklarované spotřeby a podobně by vedlo nejen k přiblížení uváděných hodnot v prodejních prospektech skutečnosti, ale také k růstu výrobních nákladů. Vyžádalo by si to nemalé investice do odvětví. To by na jednu stranu podpořilo inovace a výzkum, na druhé straně by nejspíš došlo ke zdražení automobilů. Vítězem této kauzy mohou být vozy na alternativní pohon.
 

 

Zpět