Květnový schodek běžného účtu platební bilance na téměř dvouletém maximu

13.07.2010 15:00

Běžný účet platební bilance se v květnu propadl do 24miliardového schodku. Trh čekal -10 mld. Kč. Vykázaný deficit je nejhlubší od června 2008. Za nečekaným propadem stojí (ne nečekaně) od června loňského roku nejsilnější odliv výnosů a dividend za 39,5 mld. Kč. Přestože trh čekal deficit jen 10 mld. Kč., není květnový výsledek žádnou tragédií. Odliv výnosů se velmi špatně předpovídá a má navíc tendenci se kumulovat do určitých měsíců v roce, kdy firmy vyplácí dividendy. Obchodní bilance se naopak dál vyvíjí díky oživení v zahraničí příznivě (přebytek 18,7 mld. Kč). Nečekaně se ale prohloubil deficit v bilanci služeb (na 6 mld. Kč z 2,1 mld. Kč v dubnu). Tento výpadek ale hravě pokryly převody z rozpočtu EU v objemu 5 mld. Kč a příjmy ze strukturálních fondů EU v objemu 7,2 mld. Kč.

Obavy z deficitu na běžném účtu nemusíme mít ani proto, že přebytek na finančním účtu (36,4 mld. Kč) ho hravě profinancoval. Příliv zahraničních investic se v červnu zvýšil na 8,2 mld. Kč, zatímco portfoliové investice kvůli nákupům zahraničních akcií z ČR odtekly a to v objemu 4,9 mld. Kč. Ostatní investice se po čtyřech měsících obrátily do plusu (39,7 mld. Kč) zásluhou krátkodobých výpůjček bank v zahraničí.

Platební bilance zůstává podle mého názoru i přes květnový schodek v dobré kondici. Jednak byl deficit profinancován přebytkem na finančním účtu a jednak deficit běžného účtu je pouze sezónní záležitostí spojenou s výplatou dividend.

Letos očekávám zhruba vyrovnaný běžný účet platební bilance. Oživení zahraniční poptávky udrží přebytek obchodní bilance nad úrovní 100 mld. Kč. Odliv výnosů z ČR předpokládám slabší než v roce 2009 kvůli nižším výplatám dividend u většiny mezinárodních společností (za prvních 5 měsíců letošního roku činí odliv 83,5 mld. Kč; loni za stejné období 85,9 mld. Kč). Příliv kapitálu do ČR vykazovaný na finančním účtu platební bilance se sice vrátí na úrovně z roku 2008, ale v porovnání s rokem 2007 bude poloviční.

Koruna dál sleduje především vývoj sentimentu na světových trzích, který jí brání ve výraznějším posílení. V září očekávám kurz koruny okolo 25,50. V průběhu 4Q 2010 ale pravděpodobně dočkáme posílení koruny k hladině 25 za euro.

Zpět