Míra registrované nezaměstnanosti zamířila strmě dolů

10.05.2010 09:53

Míra registrované nezaměstnanosti překonala očekávání trhu, když v dubnu poklesla na 9,2 % z březnových 9,7 %. Je to už druhé milé překvapení za sebou. Odhadovala jsem pokles registrované nezaměstnanosti na 9,5 %. Nejnižší odhad na trhu počítal s poklesem nezaměstnanosti na 9,4 %. I ten byl nakonec překonán. Pro srovnání: loni v dubnu naopak míra nezaměstnanosti vzrostla o dvě desetinky na 9,7 %, když počet lidí bez práce se zvýšil o téměř 8 tisíc.

Počet lidí bez práce se v dubnu snížil o téměř 33 tisíc! Na úřadech práce se v dubnu zaregistrovalo jednak méně lidí (53 306 tj. o 3419 osob méně než v březnu) a jednak více lidí nastoupilo do zaměstnání (65 378, o 18 527 více než v březnu). Jedná o rekordní meziměsíční pokles nezaměstnaných od počátku nové statisticky trhu práce. Počet volných pracovních míst ale bohužel neroste tak rychle, aby se současné tempo poklesu míry nezaměstnanosti udrželo. Počet pracovních míst v dubnu poklesl o 224 na 32 913. Na jedno pracovní místo stále připadá 16,4 uchazeče, což je pořád velmi blízko letošnímu smutnému rekordu z počátku roku: 18,2. 

Pracovnímu trhu prospívá oživení exportních odvětví českého průmyslu. Naopak služby včetně obchodu prochází ještě recesí a zde se pravděpodobně propouští. To také vysvětluje, proč pouze v Praze nezaměstnanost v dubnu vzrostla. Problémem na trhu práce zůstává nezaměstnanost čerstvých absolventů škol (32 805 osob tj.  6,1 % z celkového počtu nezaměstnaných) a zvyšující se počet dlouhodobě nezaměstnaných (v 1Q 2010 se jejich podíl zvýšil na více než třetinu: na 35,6%).

 

Pro trh to není překvapivá zpráva, neboť informace o poklesu nezaměstnanosti prosákli do médií už minulý týden. Každopádně údaje o nezaměstnanosti potvrzují, že ekonomika oživuje ALE pozvolna.

Vedlo této informace dnes vyšla zpráva o nezaměstnanosti podle statistky ILO: míra nezaměstnanosti vzrostla v 1Q 2010 na 8,2 % ze 7,3 % ve 4Q 2009. Zaměstnanost ale poklesla na historické dno – pouze 64,1 % produktivního obyvatelstva má zaměstnání. O práci je stále nouze.  

Helena Horská, ekonomický výzkum, Raiffeisenbank a.s.  

tel. 221 141 724

Nicméně dobrou zprávou je, že míra nezaměstnanosti nepřekročí letos hranici 10 %, jak jsem se původně obávala, pokud se udrží současný trend snižování nezaměstnanosti. Nově předpokládám letošní průměrnou míru registrované nezaměstnanosti na 9,5 %. Zatímco v průběhu roku může klesnout k 9 procentům, ke konci roku ji očekávám opět nad 9,5 procenty. V roce 2011 počítám s průměrnou mírou registrované nezaměstnanosti stále ještě nad 9 procenty. Pouze mírné oživení ekonomiky nevytvoří dostatek volných pracovních míst a čerství absolventi škol budou mít stále problém najít odpovídající uplatnění. I dlouhodobá nezaměstnanost zůstane vysoká. V některých měsících roku 2011 se může míra registrované nezaměstnanosti dokonce přiblížit k hranici 10 %.

Zpět