Růst české ekonomiky v závěru roku zpomalil

11.03.2011 15:11

Růst české ekonomiky podle zpřesněných údajů zpomalil z 2,7 % ve 3Q 2010 na 2,6 % ve 4Q 2010. Rychlý odhad naopak naznačoval mírné zrychlení z 2,8 % ve 3Q 2010 na 2,9 %. Trh je tak podruhé zklamán, neboť u rychlého odhadu očekával růst přes 3 %. V mezičtvrtletním srovnání se růst zastavil na 0,3 % po 0,9 % ve 3Q. Zatímco ve 3Q jsme mezikvartálním růstem překonali sousední Německo, ve 4Q jsme mu opět nestačili (německá ekonomika rostla 0,4% q/q a 4% r/r).

Za zpomalením růstu české ekonomiky stála slabá domácí poptávka. Domácnosti v reálném vyjádření utratily o 0,4 % meziročně méně, zatímco v předchozích dvou čtvrtletích jejich spotřeba reálně rostla 0,7 %. Vláda svoji spotřebu reálně omezila o 1,6 % meziročně tj. o 2,6 miliard korun v běžných cenách a v cenách roku 2000 o 2,3 miliardy korun.

Pokles reálných mezd a nárůst nezaměstnanosti ke konci loňského roku se zařízl do spotřeby domácností. Vláda pokračovala v utahování opasků, což se projevilo nejen ve vládní spotřebě a u domácností státních úředníků ale i ve stavebnictví, které přišlo o mnoho lukrativních státních zakázek.

Tahounem růstu české ekonomiky byl opět zpracovatelský průmysl především výroba dopravních prostředků, strojírenství a elektrotechnika. Dařilo se i finančnímu sektoru, podnikatelským službám a obchodu. Přestože rostl zpracovatelský průmysl, fixní investice klesly o 2,3 % meziročně. Celkový výsledek za HDP tak zachránily zásoby, které se neobvykle na konec roku zvýšily o 3,7 mld. Kč (měřeno ve stálých cenách roku 2000), zatímco loni klesly o 20,5 mld. Kč. Zahraniční obchod stejně jako ve 3Q růst české ekonomiky brzdil, neboť dovoz rostl od druhé poloviny roku rychleji než vývoz.

V loňském roce si česká ekonomika připsala 2,2 % (rychlý odhad činil 2,3 %). Česká ekonomika se zotavila z recese. Českou ekonomiku z recese vytáhl exportně zaměřený zpracovatelský průmysl: výroba dopravních prostředků, strojírenství a elektrotechnika. Z pohledu výdajů se na růstu české ekonomiky nejvíce podílela obnova zásob. Nepatrně pak skromný růst spotřeby domácností a vlády, který ale ve druhé polovině roku přešel do mínusu. Všechny investice až na investice do bydlení a nehmotných aktiv klesaly. Zahraniční obchod měl kvůli stejnému celoročnímu tempu růstu vývozu a dovozu na růst české ekonomiky neutrální vliv.  Shrnuto a podtrženo, struktura růstu české ekonomiky v roce 2010 není nijak oslnivá.

V letošním roce očekávám zpomalení české ekonomiky z 2,2 % v roce 2010 pod 2 % meziročně. Předpokládám, že i náš klíčový motor růstu – Německo – ubere na rychlosti z 3,5 % v roce 2010 na 2,5 % v roce 2011. Kromě pomalejšího růstu zahraniční poptávky se obáváme dopadu fiskálních úspor do rozpočtů domácností a následně do jejich spotřeby. Oživit by mohly ale fixní investice díky rostoucí produkci zpracovatelského průmyslu. Nedávné rozhodnutí vlády odsunout zvýšení DPH do roku 2012 a 2013 může oproti předpokladům odložit očekávané oslabení spotřeby domácností do roku 2012.

Zpět