Růst průměrné mzdy – stále velmi nízký

06.09.2010 08:43

Průměrná hrubá mzda v ČR se ve 2Q 2010 zvýšila o 542 Kč na 23 513 Kč. Oproti loňskému roku je průměrná mzda o 2,4 % vyšší. Po očištění o růst cen vzrostla o 1,2 %. Růst nominální nepatrně zrychlil. Důvodem byl především velmi nízký nárůst mezd ve veřejném sektoru. Růst reálné mzdy kvůli vyšším spotřebitelským cenám ale zpomalil  z 1,5 % v 1Q 2010 na 1,2 %, tj. nejnižší úroveň od 3Q 2008. Růst nominální mzdy přes nepatrné zlepšení zůstává velmi nízký.

Zatímco v prvním čtvrtletí rostla mzda rychleji ve veřejném sektoru (o 3,2 % meziročně), ve druhém čtvrtletí si polepšili především zaměstnanci soukromých firem (o 2,7 %). Stát začal šetřit, v soukromé sféře se naopak projevilo oživení výroby. Nejviditelněji v těžebním průmyslu, kdy zaznamenali nárůst o 10,4 % meziročně. Výrazněji si také polepšili zaměstnanci energetického průmyslu (+5,4 % r/r) a zdravotnictví (+4,9 %). Naopak průměrná mzda klesla v dopravě a spojích a vzdělávání.

Velmi pravděpodobně se v průběhu letošního roku nebo nejpozději počátkem příštího roku přehoupne průměrná mzda zaměstnance soukromé firmy nad průměrnou mzdu zaměstnance veřejného sektoru. Doposud byla mzda úředníků až na malé výjimky vyšší.

V letošním roce očekávám růst průměrné mzdy mezi 2-3 procenty (2,5%) Po odečtení inflace se průměrná (reálná) mzda zvýší jen o necelé jedno procento. S ohledem na fakt, že průměrná mzda doposud rostla také zásluhou klesajícího počtu zaměstnanců (ve 2Q 2010 bylo o 2 % méně zaměstnaných než loni), nezbývá domácnostem nic jiného, než držet výdaje na uzdě. Situace se sice díky aktuálnímu oživení ekonomiky a nižší míře nezaměstnanosti zlepšuje (objem vyplacených mezd přestal klesat), ale v roce 2011 se stát chystá vzít občanům cca 43 mld. Kč ve formě vyšších daní nebo nižších dávek. Spotřeba domácností velmi pravděpodobně opět klesne. Růst průměrné mzdy v ČR  v roce 2011 vlivem snižování platů ve veřejném sektoru zpomalí pod 2 % meziročně.

Helena Horská

Zpět