Růst českého HDP ve třetím čtvrtletí ve znamení obnovy zásob a spotřeby

09.12.2010 13:54

 

Zpřesněný odhad HDP za 3Q 2010 byl snížen z původního rychlého odhadu 3 % meziročně na 2,8 %. I přes tuto revizi jsou původní odhady trhu překonány (2,5% r/r). Oproti předchozímu čtvrtletí se reálné HDP zvýšilo o 1 % (původní odhad 1,1 %). Ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů rostla ekonomika 2,3 procenty a v prvním čtvrtletí 1 %. Ekonomika roste již 5 čtvrtletí za sebou.

Největšími tahouny byl automobilový průmysl, strojírenství, elektrické a optické přístroje včetně fotovoltaiky a velkoobchod. Z hlediska výdajů se na růstu nejvíce podílely zásoby (2,7 pb), spotřeba domácností (0,6 pb) a nakonec i fixní kapitál podpořený investicemi do fotovoltaiky. Struktura růstu odpovídá ranné fázi oživení ekonomiky, kterou povětšinou táhnou právě zásoby, v době recese zredukované na jen nutné minimum.

Tempo oživení české ekonomiky ale zaostává za našimi sousedy. Jediné Rakousko si ve 3Q připsalo  jen  2,5 % meziročně. Slovensko naopak výrazně více: 4,2 % a Polsko dokonce 4,7 %. Německo rostlo 3,9 procenty. Nicméně česká ekonomika roste rychleji než průměr EU-27 (2,2 % r/r) a eurozóna (1,9 % r/r).

Česká ekonomika se postupně v průběhu roku dotahuje za německou ekonomikou, která ale vykazuje větší přírůstky díky stále příznivému vývoji zahraničního obchodu a o něco silnější domácí spotřebě. Česká ekonomika se z důvodu nepříznivého vývoje cen zahraničního obchodu (poklesu cen vývozu) už ve 3Q nemohla spolehnout na zahraniční obchod. Ten napok růst snížil o 0,9 procentního bodu.

Dobrou zprávou je i růst národohospodářské produktivity práce, neboť zatímco se produkt ve stálých cenách zvýšil o 2,8 % r/r, zaměstnanost klesla o 0,1 %. Deflátor – cenový index HDP - se opět snížil, tentokrát o 0,3 % r/r kvůli poklesu cen v zahraničním obchodě.

Růst české ekonomiky ve 3Q o 2,8 % je solidní a zvyšuji  odhad na letošek z 1,7 %  na 2,2 %. Hlavním tahounem bude zpracovatelský průmysl. Z pohledu výdajů pak obnova zásob a v průměru za celý rok ještě vývoz. V roce 2011 čekám ale zpomalení ekonomiky na 1,5 % meziročně. Chystané rozpočtové škrty mohou srazit růst HDP až  o cca 0,7-0,8 procentního bodu. Nejvíce bude trpět spotřeba domácností, neboť některé domácnosti budou citelně zasaženy snížením platů ve veřejné správě a stále vysokou nezaměstnaností (cca 9,2 %). Ani v ostatních sektorech ekonomiky neporostou mzdy nijak zásadně. V první polovině roku 2011 očekávám další pokles spotřeby domácností. Růst české ekonomiky bude viset na bedrech vývozu a tentokrát významně i na fixních investicích firem. Šetřit se bude i na výstavbě dopravní infrastruktury. Stavebnictví zůstane pravděpodobně v poklesu. Nižší bude i spotřeba vlády. Českou ekonomiku podrží opět Německo, ale také naši nejbližší sousedé: Polsko a Slovenko. Tyto ekonomiky mají naopak v příštím roce zrychlit v růstu.

Helena Horská

Zpět