Činnost vlády v procesu ekonomické transformace

Příspěvek ve sborníku "Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách", VŠB - Technická universita Ostrava, 2000, s.55-65, ISBN 80-7078-755-4