Deflace v Japonsku

Sborník z diskusních seminářů "Vybrané problémy ekonomické teorie a hospodářské politiky", Projekt č. 402/98/1498,  VŠE, Praha 2000, ISBN 80-245-0101-5