Fiskální politika a vývoj veřejných financí v České republice

Praha, VŠE, 2000, 68 s.