Index měření peněžní zásoby v podmínkách ČNB

Politická ekonomie č. 3, 2001, s. 371-381, ISSN 0032-3233