Srovnání ekonomického vývoje tranzitivních ekonomik a zemí EU

Demografie, 2000, ročník 42, č. 4, s. 282-286, ISSN 0011-8265