Vývoj peněžního multiplikátoru v podmínkách pevného měnového kurzu a fluktuačního pásma

Politická ekonomie, č.3, 1999, s.333-346, ISSN 0032-3233