HP Hospodářská politika - konzultační forma

Ing. Helena Horská, PhD
horska@gmail.com
www.horska.com

Konzultace jsou do odvolání zrušeny.

 


1. Úvod do hospodářské politiky (HP) – předmět HP, základy teorie HP, cíle, institucionální zázemí HP, nositelé a nástroje HP
HP1.ppt


2. Hospodářská politika na národní a nadnárodní úrovni – evropská integrace
HP2.ppt


3. Makroekonomická hospodářská politika – měnová politika: teorie a praxe, měnová politika v Eurozóně
HP3.ppt
HP3_EMU.ppt


4. Makroekonomická hospodářská politika – fiskální politika: teorie a praxe, fiskální politika v Eurozóně
HP4.ppt


5. Mikroekonomická hospodářská politika – druhy a praxe v Evropské unii
HP5.ppt


6. Makroekonomická hospodářská politika – koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle (Swanův diagram). Shrnutí
HP6.pptPodmínky pro udělení zápočtu a zkoušky:
  1. průběžný zápočtový test (min 70 %; zápočet z předchozích semestrů se uznává)
  2. písemný zkouškový test (min 70 %), ve kterém posluchač musí prokázat schopnost řešení praktických hospodářsko-politických problémů.
Termíny budou vypisovány v IS ŠAVS a studenti jsou povinni se přihlásit. Neomluvenou absencí student přichází o opravný termín.

Základní literatura:
  • BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, , 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1.
  • KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, V a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava, Sokrates, 2006. 341 s. ISBN 80-86572-37-4. a další literatura předepsaná pro jednotlivé okruhy.
Přiložené studijní materiály jsou pouze vodítkem - osnovou pro další studium. Pro absolvování kurzu je potřeba prostudovat doporučenou literaturu a v případě potřeby využít osobní konzultaci v určeném čase !