MAE 2 Makroekonomie 2

Ing. Helena Horská, PhD
www.horska.com


 

MAE 2 - Prezenční studium 

 

Téma 1
Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory – jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy. (26. září)

vyuka_materialy_ApMAE_1_brezen_13.pdf (225,9 kB)
material_ApMAE_1_CSU_indikatory.pdf
reseni_prikladu-MAE1.xls

Téma 2
Ekonomický růst a jeho zdroje. Faktory růstu. Potenciální produkt. Hospodářský cyklus. Národní účetnictví. Makroekonomické identity. Praktické využití souhrnných národohospodářských ukazatelů. (3. a 10. října)
vyuka_materialy_ApMAE_2_duben_13.pdf (356,9 kB)
vyuka_cviceni_ApMAE_2.pdf
priklady_reseni_ApMAE_2.pdf
material_ApMAE_2_PPP_OECD.pdf
material_ApMAE_2_WPNo11.pdf
material_ApMAE_2_NU_Spevacek.pdf

Téma 3
Stabilizační politika. Model AS-AD. Makroekonomické cíle. Konformita versus konfliktnost cílů. (17. října)
vyuka_materialy_ApMAE_3_listopad_2014.pdf (148 kB)

Téma 4
Inflace. Náklady a přínosy inflace. Boj proti inflaci. Měnová politika. Režimy měnové politiky. Současná měnová politika. (24. a 31. října)
vyuka_materialy_ApMAE_4_unor2011.pdf
priklady_reseni_ApMAE_4.doc

Téma 5
Fiskální politika. Rozpočtové příjmy a výdaje – jejich výše a struktura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí. (31. října a 7. listopadu)
vyuka_materialy_ApMAE_5_leden2015.pdf (195 kB)
reseni_prikladu_ ApMAE_5_120205.pdf

Téma 6
Vnější rovnováha. Zahraniční obchod. Mezinárodní investice. Platební bilance. Kurz. Kurzové režimy. Ekonomická integrace. (14., 21. a 28. listopadu)
vyuka_materialy_ApMAE_6_unor2011.pdf
reseni_prikladu_ApMAE_6.doc

Téma 7
Trh práce. Nezaměstnanost. Závěrečné shrnutí. (5. a 12. prosince 2016)
vyuka_materialy_ApMAE_7_unor2011.pdf
reseni_prikladu_ApMAE_7.doc

 

Podmínky pro udělení zkoušky:

 1. Aktivní účast na cvičeních/kontaktních hodinách (tj. především prezentace) 10 bodů
 2. Dva průběžné testy (dohromady maximálně 40 bodů)
 3. Závěrečný písemný test - maximálně 50 bodů

Průběžné testy se píší v průběhu semestru v předem stanovených a ohlášených termínech. Každý test je možné psán pouze jednou, student si bude moci vybrat dva ze tří termínů (předběžně 24.10., 14.11. a 12.12. 2016). V prvním termínu se píše test z témat 1.-3., ve druhém z témat 4.-5. a ve třetím termínu z témat 1.-5.(!). Každý student musí absolvovat dva průběžné testy. K závěrečnému písemnému testu se může přihlásit pouze ten, kdo získal v průběhu semestru za aktivitu a dva průběžné testy dohromady alespoň 34 bodů. V opačném případě student(ka) neprospěl(a).

Předmět je zakončen závěrečným písemným testem. Studující má k dispozici tři termíny.

Termíny testů budou vypisovány v IS ŠAVS a studenti jsou povinni se přihlásit. Neomluvenou absencí student přichází o termín.


Základní literatura:

 • HORSKÁ H., Studijní materiály. www.horska.com
 • HORSKÁ, H. Moderní makroekonomie pro manažery II pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola, 2011. 368 s. ISBN 978-80-87042-39-7.
 • BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. Ekonomie evropské integrace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 478 s. ISBN 978-80-1807-1.
 • SOUKUP, J. -- POŠTA, V. -- NESET, P. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2
 • BERNANKE, B. S. -- FRANK, R. H. Principles of Economics. Fourth Edition. 4. vyd. USA: McGraw-Hill, 2009. 836 s. ISBN 978-0-07-128542-1.
 • BLANCHARD, O. Macroeconomics. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010. 672 s. ISBN 0-13-215986-4.
 • BERNANKE, B. S. -- FRANK, R. H. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 804 s. ISBN 80-247-0471-4.
 • PAVELKA, T. Makroekonomie. Základní kurz. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 273 s. ISBN 978-80-86730-55-4.
 • a další literatura předepsaná pro jednotlivé okruhy.

MAE 2 - Kombinované studium

 

11. března
Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory – jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy.
vyuka_materialy_ApMAE_1_brezen_13.pdf (225,9 kB)
material_ApMAE_1_CSU_indikatory.pdf (310,3 kB)
reseni_prikladu-MAE1.xls
Ekonomický růst a jeho zdroje. Faktory růstu. Potenciální produkt. Hospodářský cyklus. Národní účetnictví. Makroekonomické identity. Praktické využití souhrnných národohospodářských ukazatelů.
vyuka_materialy_ApMAE_2_duben_13.pdf (356,9 kB)
vyuka_cviceni_ApMAE_2.pdf
priklady_reseni_ApMAE_2.pdf
material_ApMAE_2_PPP_OECD.pdf
material_ApMAE_2_WPNo11.pdf
material_ApMAE_2_NU_Spevacek.pdf

9. dubna
Stabilizační politika. Model AS-AD. Makroekonomické cíle. Konformita versus konfliktnost cílů.
vyuka_materialy_ApMAE_3_listopad_2014.pdf (144,5 kB)

Inflace. Náklady a přínosy inflace. Boj proti inflaci. Měnová politika. Režimy měnové politiky. Současná měnová politika.
vyuka_materialy_ApMAE_4_unor2011.pdf (328,8 kB)
priklady_reseni_ApMAE_4.doc (64,5 kB)
Fiskální politika. Rozpočtové příjmy a výdaje – jejich výše a struktura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí.
vyuka_materialy_ApMAE_5_leden2015.pdf (191 kB)
reseni_prikladu_ ApMAE_5_120205.pdf (26,6 kB)

14. května
Vnější rovnováha. Zahraniční obchod. Mezinárodní investice. Platební bilance. Kurz. Kurzové režimy. 
vyuka_materialy_ApMAE_6_unor2011.pdf
reseni_prikladu_ApMAE_6.doc
Trh práce. Nezaměstnanost. Závěrečné shrnutí.
vyuka_materialy_ApMAE_7_unor2011.pdf
reseni_prikladu_ApMAE_7.doc
 

Podmínky pro udělení zkoušky:

 1. DVA průběžné zápočtové testy (min 60 %; 1 pokus, 3 termíny) – termín viz termín tutoriálů plus jeden (souhrnný zápočtový) ve zkouškovém období
 2. Závěrečný písemný test (celkem 3 termíny) - posluchač musí prokázat schopnost řešení praktických makroekonomických problémů. 

 

Termíny budou vypisovány v IS ŠAVS a studenti jsou povinni se přihlásit. Odhlašování na poslední chvíli už nebude možné! Neomluvenou absencí student přichází o opravný termín.

 

Základní literatura:

 

 • HORSKÁ, H. Moderní makroekonomie pro manažery II pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola, 2011. 368 s. ISBN 978-80-87042-39-7.
 • Horská, H. Studijní materiály. www.horska.com. 2009.
 • SOUKUP, J. -- POŠTA, V. -- NESET, P. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
 • SPĚVÁČEK, V. -- VINTROVÁ, R. -- ROJÍČEK, M. -- ZAMRAZILOVÁ, E. -- ŽĎÁREK, V. Makroekonomická analýza. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2012. 608 s. ISBN 978-80-86131-92-4.
 • BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. Ekonomie evropské integrace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 478 s. ISBN 978-80-1807-1.
 • POŠTA, V. -- NESET, P. -- SOUKUP, J. Makroekonomie: cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-64-5.
 • PAVELKA, T. Makroekonomie. Základní kurz. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 273 s. ISBN 978-80-86730-55-4.
 • BERNANKE, B. S. -- FRANK, R. H. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 804 s. ISBN 80-247-0471-4.
 • WYPLOSZ, C. -- BURDA, M. Macroeconomics: a European text. Oxford: Oxford University Press, 2005. 572 s. ISBN 0-19-926496-1.
 • a další literatura předepsaná pro jednotlivé okruhy.